Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Logo IROP

CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911

Žadatel:
Obec Valeč
Způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Dotace:
2 802 692 Kč
Popis projektu:

Potřebnost realizace projektu vycházela zejména z nutnosti zajistit bezpečnost a také bezbariérovost části frekventovaného úseku v obci, kde chodník zcela chyběl a zajistit tak napojení na stávající pěší komunikaci. Chodník u stávajících komunikací slouží pro výrazně bezpečnější pohyb dětí v okolí školy a chodců od ulice Podbořanská přes severní hranu náměstí až k ulici Široká a dále vede okolo školy, pálenice, penzionu, hostince, komunitního domu, muzea a infocentra. Nově vzniklá parkovací stání slouží pro návštěvníky využívajících služeb v okolí náměstí i pro turisty navštěvující atraktivity obce.

Fotogalerie projektu: CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI

Místo realizace projektu: CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě