Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 15.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Logo IROP

Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014855

Žadatel:
Město Žatec
Způsobilé výdaje:
524 769 Kč
Dotace:
498 530 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je pořízení technických prostředků pro výkon činností JSDH Žatec spojených s extrémním suchem, a zvýšení tak akceschopnosti jednotky. Nově pořizované technické prostředky se vyznačují vysokou kvalitou, špičkovými technickými parametry a vlastnostmi, které zajistí maximální schopnost jednotky reagovat na vzniklé situace a odstraňovat důsledky vzniklé v souvislosti se suchem s maximálním efektem. Následkem realizace projektu bude dosažení vyšší ochrany zdraví osob.    

Přílohy :

Místo realizace projektu: Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě