Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
2 637 798 Kč
Dotace:
2 493 880 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování dvou moderních multimediálních učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření nových forem výuky a zvýšily zájem žáků o výuku přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi. 

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany

Místo realizace projektu: Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany

Projekt byl realizován na území obce Chbany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě