Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430

Žadatel:
Obec Petrohrad
Způsobilé výdaje:
1 465 033 Kč
Dotace:
1 387 362 Kč
Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na ZŠ Petrohrad. Došlo k vybudování dvou nových moderních učeben v návaznosti na klíčové kompetence přírodních vědy, technické a řemeslné obory, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi.    

Místo realizace projektu: Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad

Projekt byl realizován na území obce Petrohrad
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě