Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Stroj pro výrobu vazníkových konstrukcí a dřevostaveb

18/001/19210/342/071/000824

Žadatel:
Garde.cz s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
2 205 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je dodávka přířezového centra včetně vybavení s instalací a zprovozněním ve výrobní hale. Plně automatizované centrum pro výrobu vazníkových konstrukcí a dřevostaveb slouží pro rychlé, přesné řezání a opracování, značení a popisování dřevěných prvků s nevídanou přesností a rychlostí. Jedno multifunkční plně automatické zařízení nahradí několik strojů a zařízení, u kterých přesnost a rychlost vždy ovlivňuje lidský faktor. Podpořený projekt přinese potřebné investice, konkurenceschopnou provozovnu, zvýšenou zaměstnanost. Realizací projektu dojde k rozvoji podnikatelské činnosti v oblasti zpracování a výrobě dřeva a služeb pro veřejnost.

Prohlédněte si:

Fotogalerie projektu: Stroj pro výrobu vazníkových konstrukcí a dřevostaveb

Místo realizace projektu: Stroj pro výrobu vazníkových konstrukcí a dřevostaveb

Projekt byl realizován na území obce Libědice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě