Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Lesní stezka

18/001/19210/342/071/000819

Žadatel:
Město Vroutek
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
831 299 Kč
Popis projektu:

Projekt Lesní stezky reaguje na zvyšující se potřeby občanů města Vroutek na volnočasové vyžití v přírodě. Základní myšlenkou stezky je vyhovět všem generacím občanů. Pro nejmenší jsou instalované herní či naučné prvky v místě, kam pravidelně chodí místní školka. Generace seniorů naopak najde pro ně vhodné prvky při ústí lesních cest, po kterých nejčastěji chodí. Pro teenagery a mladé lidi jsou instalované především pohybové prvky ve vzdálenější části lesa. Všechny tyto dílčí záměry směřují k jedinému cíli, aby se v lese, tak blízkém našemu obydlí vytvořili další vhodné podmínky pro trávení volného času všech občanů a případných turistů města Vroutek.

Fotogalerie projektu: Lesní stezka

Místo realizace projektu: Lesní stezka

Projekt byl realizován na území obce Vroutek
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě