Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup užitkového automobilu

18/001/19210/341/071/000848

Žadatel:
BURDA JAN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
44 460 Kč
Popis projektu:

Projektem byl pořízen užitkový vůz. Hlavním výsledkem je výraznější dostupnost - mobilita v realizaci zakázek, spokojenost klientů vycházející z efektivnějšího využití času a celkově lepší flexibility.

Fotogalerie projektu: Nákup užitkového automobilu

Místo realizace projektu: Nákup užitkového automobilu

Projekt byl realizován na území obce Chyše
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě