Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace farmy v Kobylé

18/001/19210/341/071/000830

Žadatel:
FLÍGROVÁ JAROSLAVA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
343 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je vybavení farmy vlastním lisem na kulaté balíky s pozitivním dopadem na ekonomiku provozu a nezávislost na externích poskytovatelích dané služby.

Fotogalerie projektu: Modernizace farmy v Kobylé

Místo realizace projektu: Modernizace farmy v Kobylé

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě