Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice

18/001/19210/341/071/000829

Žadatel:
Lesy Žlutice, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
369 875 Kč
Popis projektu:

Jedná se výstavbu 14-ti odpočinkových míst (odpočívek) a jednoho přístřešku (altánu) v lesích města Žlutice v místech s vyšší návštěvností. Altán i odpočívky budou opatřeny dřevěnými lavicemi a stoly připevněnými ke konstrukci.

Fotogalerie projektu: Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice

Místo realizace projektu: Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě