Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace zemědělského podniku

18/001/19210/341/071/000828

Žadatel:
Zemědělské družstvo Novosedly
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
889 308 Kč
Popis projektu:

Realizací projektu došlo k pořízení pásového shrnovače píce, který shrnuje sklizenou píci na středový pás, který ji přenáší do středu sklízené plochy. Současně byla rekonstruována dojírna s mléčnicí.

Místo realizace projektu: Modernizace zemědělského podniku

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě