Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do modernizace farmy

18/001/19210/341/071/000822

Žadatel:
DUDEK MATĚJ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
1 017 840 Kč
Popis projektu:

Ekologická farma Matěje Dudka v rámci tohoto projektu pořídila nové luční válce s přísevem, hloubkový kypřič a vlek na kulaté balíky. Dále bude zrekonstruovala stáj pro skot, kdy došlo k osazení 14 ks nových plastových oken.

Fotogalerie projektu: Investice do modernizace farmy

Místo realizace projektu: Investice do modernizace farmy

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě