Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup strojů pro rostlinnou výrobu.

18/001/19210/332/071/000820

Žadatel:
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
588 000 Kč
Popis projektu:

Projektem byl pořízen výkonnější obracecí pluh, který zabezpečí dodržení agrotechnických lhůt, s ohledem na šetrnější zacházení s půdou. V neposlední řadě též přispěje k úspoře energie. 

Fotogalerie projektu: Nákup strojů pro rostlinnou výrobu.

Místo realizace projektu: Nákup strojů pro rostlinnou výrobu.

Projekt byl realizován na území obce Štichovice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě