Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace strojního vybavení

18/001/19210/342/071/000827

Žadatel:
ORNST ZDENĚK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
225 625 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší pořízení třístranného sklápěče - návěsu pro odvoz zemědělských produktů do výkupních organizací z okolí farmy v Širokých Třebčicích. Výsledek napomohl zvýšení kapacity přepravy v období sklizní a zabezpečení kvality zemědělských produktů.

Fotogalerie projektu: Modernizace strojního vybavení

Místo realizace projektu: Modernizace strojního vybavení

Projekt byl realizován na území obce Veliká Ves
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě