Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Učebna cizích jazyků a informatiky

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303

Žadatel:
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 976 683 Kč
Dotace:
2 827 849 Kč
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající zastaralé učebny na 5. ZŠ v Žatci za účelem vytvoření moderní multimediální učebny především pro výuku cizích jazyků a také informatiky. Ta bude odpovídat požadavkům na digitální výuku se zapojením nových technologií, čímž bude docházet k podpoře naplňování klíčových kompetencí IROP: Cizí jazyk, Práce s digitálními technologiemi.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Učebna cizích jazyků a informatiky

Místo realizace projektu: Učebna cizích jazyků a informatiky

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě