Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

18/001/19210/342/071/000834

Žadatel:
LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
890 279 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší navýšení kapacity, zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření sortimentu služeb podniku LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o., která poskytuje laboratorní a poradenské služby.

Firma se zabývá laboratorní činností a zpracovává různé typy vzorků (půdy, rostliny, krmiva a další druhy). Pro zvýšení kapacity a kontinuity zpracovávaných vzorků v laboratoři je nutné eliminovat nejslabší článek zpracování vzorků, tj. převod z pevné fáze na kapalnou rozkladem v kyselině v otevřeném prostoru. Nákupem mikrovlnného zařízení pro rozklad vzorků se vyřeší tzv. „úzké hrdlo“ procesu a zároveň se docílí zlepšení životního prostředí (uzavřený systém zpracování vzorků).

Zajištění, sběr a přeprava vzorků do laboratoře byla v minulých letech řešena subdodávkou jako placená služba. Z organizačních a ekonomických důvodů si firma od nového roku bude zajišťovat tyto činnosti sama. Z toho důvodu byli přijati noví zaměstnanci, pro které je nutno zajistit dopravní prostředky pro vykonávání zmíněné práce. Aktuálně jsou vozidla řešena pronájmem. Toto řešení není ekonomicky výhodné a firma si bude muset pořídit vlastní dopravní prostředky. Vzhledem k velké oblasti působnosti a objemu vzorků potřebujeme řešit přepravu vzorkovacích zařízení (motorový vzorkovač se vzorkovací tyčí, přenosné lednice pro převoz vzorků aj.), svoz vzorků a dopravu osob v terénu.

Další záměr je rozšíření nabídky služeb o letecké snímkování. Bezpilotní letouny jsou moderním nástrojem pro sběr velkého množství přesných dat. Pořízení bezpilotního letounu (tzv. dronu) s multispektrální kamerou a dalším příslušenstvím, které dokáže zachytit různé projevy porostu a fáze vegetace, posune firmu do vyšších dimenzí. Tento způsob získávání informací o stavu porostu je poměrně neprozkoumanou oblastí. A právě spojení laboratorních analýz a získaných dat mohou pomoci k lepšímu porozumění nasnímaných ploch a možnosti vyhodnocení naměřených hodnot s provedením následného doporučení. Tato kombinace dálkového průzkumu země s laboratorním měřením posílí konkurenceschopnost na trhu. Výhodou snímkování je i možnost zjištění technologické kázně, poškození porostu, mezerovitosti, zamokření pozemku apod., případně počty jedinců na jednotku, výpočet objemů aj. Tato služba se zařadí do systému precizního zemědělství.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

Místo realizace projektu: Rozvoj a rozšíření portfolia služeb laboratoře

Projekt byl realizován na území obce Postoloprty
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě