Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup chladící vitríny

18/001/19210/342/071/000846

Žadatel:
HALÁMEK JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
23 082 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení chladící vitríny, která zvýší prosperitu vlastní prodejny, ale také nabídku vyšší kvality služeb pro zákazníky (jak sortimentem tak hygienickými požadavky).

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup chladící vitríny

Místo realizace projektu: Nákup chladící vitríny

Projekt byl realizován na území obce Petrohrad
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě