Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení pluhu

18/001/19210/342/071/000849

Žadatel:
Anděl Agro s. r. o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
513 500 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení 1 ks poloneseného pluhu a v souvislosti s tím vytvoření jednoho pracovno místa. Po realizaci projektu dojde ke snížení nákladů a k nárůstu kvality orby, což přispěje k vytvoření optimálních podmínek pro pěstované rostliny.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení pluhu

Místo realizace projektu: Pořízení pluhu

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě