Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení rozmetadla hnoje

18/001/19210/342/071/000850

Žadatel:
AgroArchman s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
597 000 Kč
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení rozmetadla hnoje, které svou kapacitou a výkonností bude odpovídat intenzitě našeho chovu masného skotu. V rámci projektu bude vytvořeno jedno pracovní místo, kdy bude přijmutý jeden zaměstnanec pro obsluhu rozmetadla a pomocné práce v živočišné výrobě. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení rozmetadla hnoje

Místo realizace projektu: Pořízení rozmetadla hnoje

Projekt byl realizován na území obce Podbořanský Rohozec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě