Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení pásového minibagru

18/001/19210/342/071/000855

Žadatel:
KABELSPOJ, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
539 550 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení pásového minibagru, čímž dojde k rozšíření stavební kapacity společnosti. Rovněž bude tímto projektem vytvořeno jedno pracovní místo.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení pásového minibagru

Místo realizace projektu: Pořízení pásového minibagru

Projekt byl realizován na území obce Libočany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě