Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

rekonstrukce K96 přístavbou krmiště

19/003/19210/332/071/000621

Žadatel:
Nečtinská zemědělská a.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
299 393 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je zlepšení chovných podmínek zastřešením venkovního krmiště.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: rekonstrukce K96 přístavbou krmiště

Místo realizace projektu: rekonstrukce K96 přístavbou krmiště

Projekt byl realizován na území obce Nečtiny
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě