Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do farmy

19/003/19210/332/071/000617

Žadatel:
STŘÍBRNÝ PETR
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
236 676 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající budovy za účelem vytvoření skladu pro účely živočišné výroby farmy.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Investice do farmy

Místo realizace projektu: Investice do farmy

Projekt byl realizován na území obce Nečtiny
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě