Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Dovybavení linky na třídění a expedici brambor.

19/003/19210/332/071/000564

Žadatel:
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
347 200 Kč
Popis projektu:

Projekt se zabývá dovybavením třídící linky na brambory balicím strojem.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Dovybavení linky na třídění a expedici brambor.

Místo realizace projektu: Dovybavení linky na třídění a expedici brambor.

Projekt byl realizován na území obce Štichovice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě