Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Přihnojovací stroj

19/003/19210/342/071/000620

Žadatel:
ORNST ZDENĚK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
248 390 Kč
Popis projektu:

Předmetem projektu je pořízení přihnojovacího stroje na kapalná hnojiva.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Přihnojovací stroj

Místo realizace projektu: Přihnojovací stroj

Projekt byl realizován na území obce Veliká Ves
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě