Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení traktoru

19/003/19210/342/071/000611

Žadatel:
VUKLIŠEVIČ ZDENĚK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
685 300 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení nového kolového traktoru pro nově založenou zemědělskou firmu. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení traktoru

Místo realizace projektu: Pořízení traktoru

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě