Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozmetadlo průmyslových hnojiv

19/003/19210/342/071/000599

Žadatel:
ŠŤASTNÝ LEOŠ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
245 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení nového rozmetadla.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rozmetadlo průmyslových hnojiv

Místo realizace projektu: Rozmetadlo průmyslových hnojiv

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě