Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny - příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
872 413 Kč
Dotace:
825 106 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je modernizace stávající učebny výpočetní techniky. Nově místo ní vznikne učebna pro výuku cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk). Učebna bude vybavena novým zařízením (nábytek, ICT).

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek

Místo realizace projektu: Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek

Projekt byl realizován na území obce Vroutek
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě