Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do nezemědělského podniku - truhlářství Libědice

19/003/19210/342/071/000575

Žadatel:
ŠODEK PETR
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
224 100 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší nákup užitkového vozidla pro dopravu materiálu k zakázkové výrobě nábytku a rozvozu výrobků. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Investice do nezemědělského podniku - truhlářství Libědice

Místo realizace projektu: Investice do nezemědělského podniku - truhlářství Libědice

Projekt byl realizován na území obce Libědice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě