Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876

Žadatel:
Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
2 710 200 Kč
Dotace:
2 459 533 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit moderní zázemí pro inovativní výuku cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi a zabezpečení bezbariérového zázemí v prostorách Základní školy Lenešice.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ

Místo realizace projektu: JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ

Projekt byl realizován na území obce Lenešice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě