Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup čelního nakladače

20/004/19210/342/071/000274

Žadatel:
VUKLIŠEVIČ ZDENĚK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
210 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení čelního nakladače s drapákovými vidlemi a lopatou.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup čelního nakladače

Místo realizace projektu: Nákup čelního nakladače

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě