Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat

20/004/19210/342/071/000273

Žadatel:
LNĚNÍČKOVÁ ZDENKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
75 068 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude zakoupení 1 ks rotačního karuselového shrnovače určeného k velkoplošnému nahrnování posekané trávy nebo sena s kopírujícím kolečkem a zakoupení 1 ks kultivátoru s pružinovými zuby vybaveného koncovým ozubeným válcem. Pořízení obou strojů výrazně zefektivní hospodaření rodinné farmy v segmentu přípravy a sklizně objemných krmiv a v segmentu pěstování zeleniny.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat

Místo realizace projektu: Modernizace mechanizace k pěstování zeleniny a ke zpracování objemných krmiv pro welfare zvířat

Projekt byl realizován na území obce Nepomyšl
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě