Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rekonstrukce podlahy stodoly

20/004/19210/342/071/000264

Žadatel:
ORNST ZDENĚK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
245 355 Kč
Popis projektu:

Výsledkem realizace projektu bude zrekonstruovaná podlaha ve stodole umožňující uskladnění rostlinných produktů.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rekonstrukce podlahy stodoly

Místo realizace projektu: Rekonstrukce podlahy stodoly

Projekt byl realizován na území obce Veliká Ves
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě