Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nová truhlárna Pšov

20/004/19210/341/071/000289

Žadatel:
MATOUŠEK MILAN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
181 500 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení profesionální olepovačky jejíž pomocí dojede k profesionálnímu začištení hran dílců.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nová truhlárna Pšov

Místo realizace projektu: Nová truhlárna Pšov

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě