Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do ekologické farmy

20/004/19210/341/071/000270

Žadatel:
ZOGLAUER JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
297 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení plošinového vleku na přepravu balíků.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Investice do ekologické farmy

Místo realizace projektu: Investice do ekologické farmy

Projekt byl realizován na území obce Verušičky
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě