Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení vybavení pro rozvoj firmy

20/004/19210/342/071/000300

Žadatel:
ULKE PETR
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
162 967 Kč
Popis projektu:

Díky projektu bude rozšířen soubor techniky o 2ks specializovaných zařízení - komunální techniky, sekacích traktůrků.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení vybavení pro rozvoj firmy

Místo realizace projektu: Pořízení vybavení pro rozvoj firmy

Projekt byl realizován na území obce Kryry
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě