Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Stroj pro truhláře

20/004/19210/342/071/000294

Žadatel:
NOVOBILSKÝ JAN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
202 069 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízená formátovací pila do truhlářské provozovny.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Stroj pro truhláře

Místo realizace projektu: Stroj pro truhláře

Projekt byl realizován na území obce Vilémov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě