Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup minibagru

20/004/19210/342/071/000292

Žadatel:
JŮNA LADISLAV
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
449 100 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení nového pásového minibagru pro provádění zemních výkopových prací.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup minibagru

Místo realizace projektu: Nákup minibagru

Projekt byl realizován na území obce Měcholupy
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě