Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285

Žadatel:
Základní škola Manětín, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
2 617 447 Kč
Dotace:
2 485 952 Kč
Popis projektu:

Cílem aktivit projektu bylo zvýšit úroveň kvality výuky informatiky a cizích jazyků s podporou informačních technologií, ve vazbě na klíčové kompetence (práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích) a s pro/vazbou na budoucí uplatnění na trhu práce, zejména ve vazbě na rozvoj technického a jazykového vzdělávání žáků, rozvojem klíčových kompetencí vedoucí k podpoře technických, jazykových a komunikačních dovedností žáků školy. Součástí projektu byly drobné stavební úpravy, pořízení vybavení a nábytku do odborných učeben a zajištění bezbariérovosti budovy školy prostřednictvím tzv. pásového schodolezu.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín

Místo realizace projektu: Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín

Projekt byl realizován na území obce Manětín
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě