Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 15.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Logo IROP

Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014909

Žadatel:
Obec Věrušičky
Způsobilé výdaje:
801 283 Kč
Dotace:
761 219 Kč
Popis projektu:

Celkovým cílem projektu je zkvalitnění práce a zvýšení akceschopnosti Jednotky požární ochrany (JPO III) ve Verušičkách, kdy podpořeím projektu došlo k dovybavení evakuačním stanem s vybavením (lehátka, stoly, lavice) a příslušenstvím (osvětlení stanu, vytápění), vše uloženo ve speciálním vozíku, který bude možno tahat za nákladním i dodávkovým automobilem. Pořízením materiálu si tak JPO Verušičky zvýšila svojí akceschopnost v oblasti evakuace a nouzového ubytování, zlepšení a zefektivnění ochrany osob v době krátkodobého působení nepříznivých klimatických podmínek.     

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky

Místo realizace projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky

Projekt byl realizován na území obce Verušičky
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě