Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 15.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Logo IROP

Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014913

Žadatel:
Obec Chýše
Způsobilé výdaje:
801 283 Kč
Dotace:
761 219 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu bylo dovybavení JPO III v Chyši nákupem 1 ks velkokapacitního stanu s příslušenstvím a 1 ks vozíku na stan a další příslušenství. Jednotka požární ochrany v Chyši do podpoření projektu nedisponovala s žádným vybavením k nouzové evakuaci a ubytování postižených osob mimořádnou událostí v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. Pořízením stanu, lehátek, stolů a vytápění tak v současné chvíli vznilka možnost ubytovat nouzově zhruba až 20 osob. Pomocí topidla bude také možné vytvořit ubytovaným tepelný komfort. JPO Chyše si tak zvýšila svojí akceschopnost v oblasti evakuace a nouzového ubytování, zlepšila a zefektivnila i ochranu osob v době krátkodobého působení nepříznivých klimatických podmínek.    

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši

Místo realizace projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši

Projekt byl realizován na území obce Chyše
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě