Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Naučná stezka Manětín

19/003/19210/332/071/000581

Žadatel:
Město Manětín
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
372 500 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je vybudování polytematické naučné stezky (osazení stezky informačními, naučnými a herními prvky, přístřeškem a zařízením k odkládání odpadků).

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Naučná stezka Manětín

Místo realizace projektu: Naučná stezka Manětín

Projekt byl realizován na území obce Manětín
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě