Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vybavení zpracovny ovoce a zajištění distribuce produkce

19/003/19210/342/071/000596

Žadatel:
ČECHUROVÁ EVA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
41 993 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je zakoupení pasterizačního zařízení určeného k pasterování a následnému plnění vyráběných moštů do lahví a Bag in Boxů.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Vybavení zpracovny ovoce a zajištění distribuce produkce

Místo realizace projektu: Vybavení zpracovny ovoce a zajištění distribuce produkce

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě