Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace objektu provozovny

20/004/19210/342/071/000291

Žadatel:
PILA Vilémov s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
428 215 Kč
Popis projektu:

Realizací projektu dojde k modernizaci objektu, která spočívá ve výměně starých dřevěných výplní otvorů za nová plastová, vyrobena novými technologiemi poplatnými dnešní době.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Modernizace objektu provozovny

Místo realizace projektu: Modernizace objektu provozovny

Projekt byl realizován na území obce Vilémov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě