Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zahájení podnikání - výroba suchých vazeb

20/004/19210/342/071/000309

Žadatel:
Zahradnické centrum Studený s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
443 250 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu plánuje žadatel zahájit v prostorách prodejny nezemědělskou činnost - výrobu suchých vazeb. Za tímto účelem plánuje nakoupit linku na vazání věnců a regálový systém do prodejny pro umístění vyrobených produktů. Dále vozidlo kategorie N1 pro zajištění zásobování nové výroby suchých vazeb a také jejich distribuci k dalším odběratelům.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Zahájení podnikání - výroba suchých vazeb

Místo realizace projektu: Zahájení podnikání - výroba suchých vazeb

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě