Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Moderní trendy do výuky jazyků

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694

Žadatel:
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 763 540 Kč
Dotace:
2 625 363 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce stávající učebny výpočetní techniky, místo které vznikne víceúčelová odborná učebna pro výuku cizích jazyků (s jazykovou laboratoří) a výuku informatiky. Dále bude díky projektu řešena bezbariérovost budovy školy.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Moderní trendy do výuky jazyků

Místo realizace projektu: Moderní trendy do výuky jazyků

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě