Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do vybavení farmy

20/004/19210/341/071/000271

Žadatel:
PÁNÍKOVÁ RENATA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
300 000 Kč
Popis projektu:

Prostřednictvím tohoto projektu byl realizován nákup cisterny a napájecí cisterny s koryty s automatickým dopouštěním.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Investice do vybavení farmy

Místo realizace projektu: Investice do vybavení farmy

Projekt byl realizován na území obce Toužim
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě