Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - I. etapa

20/004/19210/342/071/000278

Žadatel:
LNĚNÍČKOVÁ ZDENKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
70 496 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší pořízení základního vybavení faremní moštárny ke zpracování vlastní produkce. Jedná se o zakoupení drtiče ovoce/zeleniny, odpeckovávače a lisu na ovoce/zeleninu.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - I. etapa

Místo realizace projektu: Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - I. etapa

Projekt byl realizován na území obce Nepomyšl
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě