Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vznik projekční kanceláře

21/005/19210/342/071/000507

Žadatel:
STUDENÝ ADAM
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
448 200 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude nové IT vybavení projektové kanceláře - software, rozpočtářský program, server pro provoz kanceláře, 2 x notebook, 2 x monitor, tiskárna, kopírka, ploter pro tisk z role.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Vznik projekční kanceláře

Místo realizace projektu: Vznik projekční kanceláře

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě