Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Stroje pro truhláře

21/005/19210/342/071/000502

Žadatel:
V. R. S. spol. s r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
247 644 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení srovnávací frézky se spirálovým hoblovacím válcem, elektrické kmenové pásové pily, šroubového kompresoru, filtrační jednotky se čtyřmi sběrnými nádobami a potrubního rozvodu. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Stroje pro truhláře

Místo realizace projektu: Stroje pro truhláře

Projekt byl realizován na území obce Vilémov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě