Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup auta pro rozvoj podniku

21/005/19210/342/071/000488

Žadatel:
VATANABE s.r.o
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
225 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem bude nákup nového vozu, které bude zejména na území MAS poskytovat montáž speciální techniky a drobné stavební práce.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup auta pro rozvoj podniku

Místo realizace projektu: Nákup auta pro rozvoj podniku

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě