Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Textilní výroba - doplnění technologického vybavení pro výrobu spodního prádla.

21/005/19210/342/071/000456

Žadatel:
ALFA STYLE, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
169 735 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení 2 klíčových strojů, které výrazně zvýší produktivitu práce a sníží nároky na kvalifikaci a zkušennosti obsluhy. Jedná se o poloautomatický obšívací stroj a 2 jehlový stroj s vypínatelnou jehlou. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Textilní výroba - doplnění technologického vybavení pro výrobu spodního prádla.

Místo realizace projektu: Textilní výroba - doplnění technologického vybavení pro výrobu spodního prádla.

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě